Dle zákona EU pokud chcete vstoupit na tento web o alternativní medicíně, je nutno souhlasit s následující podmínkou:

Souhlasím a beru na vědomí, že veškeré informace na tomto webu nevyvolávají ve mě ani náznakem asociace léčebné či zdravotní, ale díky mé zvídavosti, kterou mi (dle Základní listiny práv a svobod) zaručuje svoboda slova, zrušená cenzura a právo na volný přístup k informacím, se chci dozvědět více o pohledu alternativní medicíny.

Souhlasím